Stav vyhodnocování investičních výzev pro rok 2023

První informace z úst předsedy NSA Ondřeje Šebka:

Žádosti v investičních výzvách a jejich vyhodnocování v roce 2023 pohledem předsedy Národní sportovní agentury Ondřeje Šebka - Národní sportovní agentura (gov.cz)