Okresní organizace


Okresní sdružení ČUS Nový Jičín, z.s. je dobrovolným sdružením tělovýchovných jednot, sportovních klubů a sportovních svazů s regionální působností.

OS ČUS Nový Jičín vznikl 11.března 1990 a jejím posláním je podporovat sport, tělesnou výchovu a turistiku, zastupovat a hájit práva a zájmy sdružených subjektů, poskytovat jim požadované služby a vytvářet ke vzájemné spolupráci potřebnou platformu.

Subjekty sdružené v OS ČUS si ponechávají samostatnost svého právního postavení, majetku a činnosti.
K 1.1.2022 je v řádném členství OS ČUS Nový Jičín 107 tělovýchovných jednot a sportovních klubů s 19 223 členy.

OS ČUS je organizace demokratická, nezávislá a nepolitická, respektující plnou samostatnost a odpovědnost sdružených subjektů.

Nejvyšším orgánem OS ČUS je valná hromada, tvořená sborem zástupců tělovýchovných jednot a sportovních klubů a sborem zástupců svazů, která se schází 1x ročně. V období mezi valnými hromadami zajišťuje úkoly ČUS a rozhodnutí valné hromady výkonný výbor OS ČUS.