2020

Z důvodu rušení soutěžní činnosti s ohledem na šíření COVID-19 a zavádění jeho protiepidemilogických opatření nebyla anketa pro tento rok vyhlášena.